Cемінар-тренінг «Компетентнісний підхід у сучасній позашкільній освіті».

 

30 вересня, о 10.00 на базі Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва (каб. №106) розпочинає роботу постійно діючий семінар-тренінг «Компетентнісний підхід у сучасній позашкільній освіті».

Цільові орієнтири серпневого семінару-тренінгу «Компетентнісний потенціал навчальних програм».

Метою семінару-тренінгу є формування в педагогів системного бачення компетентнісно спрямованого навчально-виховного процесу; актуалізація потреби внесення змін в навчальні програми.

Завдання семінару-тренінгу:

 • ознайомлення педагогів з сутністю компетентнісного підходу, його основними поняттями, принципами; технологічним арсеналом;
 • надання педагогам інформації щодо теоретичних та технологічних розробок вітчизняних вчених найбільш актуальних проблем використання в педагогічній практиці компетентнісного підходу;
 • визначення переліку ключових компетенцій, ідентифікація їх за напрямами позашкільної освіти;
 • визначення перспектив впровадження компетенісного підходу в практику роботи педагогічного колективу.

Реалізація завдань семінару здійснюватиметься шляхом:

 • самостійного опрацювання порт фоліо матеріалів з проблеми: «Компетентнісний підхід у сучасній освіті»;
 • виконання практичних вправ;
 • вивчення навчального матеріалу на міні-лекціях;
 • участі в дискусіях, ділових іграх.

Структура семінару-тренінгу

 • Презентація цільових орієнтирів семінару. Знайомство, прийняття правил роботи в групі, визначення очікувань учасників. Самооцінка професійної компетентності щодо використання в своїй педагогічній діяльності компетентнісного підходу.
 • Опрацювання текстів міні-лекцій «Основні поняття компетентнісного підходу», «Принципи компетентнісного підходу до виховання», «Технологічний арсенал компетентнісного підходу», «Ключові компетенції – нова парадигма результатів освіти».
 • Проведення тренінгу «Можливості використання компетентнісного підходу в практиці навчання і виховання учнів в позашкільному навчальному закладі».
 • Проведення дискусій «Які ключові компетенції є необхідними, щоб успішно діяти в різних сферах життя?», «Якою є роль позашкільного навчального закладу в формуванні, розвитку ключових компетенцій учнів».
 • Проведення організаційно-діяльнісної гри «Розробка інструментарію моніторингового вивчення рівня сформованості життєвої компетентності особистості».
 • Презентація бібліографічного покажчика літератури з проблеми.
 • Презентація творчих напрацювань колег з проблеми.
 • Оцінка семінару-тренінгу учасниками.

Очікувані навчальні результати семінару

 1. 1.Учасники семінару отримають знання:
 • про сутність, основні поняття, принципи, технологічний арсенал компетентнісного підходу;
 • про напрацювання вітчизняних науковців з проблеми;
 • як навчальні програми можуть забезпечити формування, розвиток ключових компетенцій учнів?
 1. 2.Учасники семінару оволодіють вміннями:
 • визначення переліку ключових компетенцій учнів та їх ідентифікації за напрямами позашкільної освіти.

Запрошуємо педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів до участі в семінарі.

Контакти

03148, м. Київ, пр-т Л. Курбаса, 2-А
Тел.: (044) 407-07-94
Моб.: (096)337-15-81
E-mail: [email protected] 
Міжнародна асоціація
позашкільної освіти

Кафедра позашкільної освіти
Інженерно-педагогічний факультет
НПУ імені М. П. Драгоманова

Ми в соцмережах