Видання Національного еколого-натуралістичного центру 2013

 

У 2013 році Національний еколого-натуралістичний центр підготував і видав низку наукових і навчально-методичних видань з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти.


Всеукраїнська конференція директорів позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю «Стратегії інноваційного розвитку позашкільної освіти в Україні». Тези доповідей: [збірник матеріалів / за заг. ред. доктора пед. наук В. В. Вербицького]. – Київ, «НЕНЦ», 2013. – 286 с. 

  • У збірнику представлені тези доповідей учасників конференції. В матеріалах конференції окреслені питання: прогностичні орієнтири інноваційного розвитку позашкільної освіти в Україні, досвід впровадження і практичного використання новітніх освітніх технологій, розвиток соціальної активності учнівської молоді засобами позашкільної освіти.

 

Вербицький В. В. Екологія в закладах освіти [навчально-методичний посібник]. – Київ, «НЕНЦ», 2013. – 291 с.

  • У посібнику розкриті загально-методичні основи організації та змісту екологічної та позашкільної освіти, проаналізовані спеціальні методи спостережень за рівнем забруднення природного середовища, висвітлений здоровий образ життя як основа збалансованої системи «Людина – Довкілля», описана методика проведення ігрової екології, розкриті форми екологічного навчання і виховання дітей з особливими потребами та проаналізовані основні напрями роботи дитячих громадських екологічних організацій.  Посібник стане у нагоді педагогам та учням загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, викладачам і студентам вищих навчальних закладів.

 

Збірник методичних розробок щодо організації дослідницької роботи в закладах освіти за напрямом сільське господарство [ збірник / за заг. ред. доктора пед. наук В. В. Вербицького]. – К. : «АВЕРС», 2012. – 234 с.

  • У збірнику подані методичні рекомендації щодо організації роботи на навчально-дослідній земельній ділянці, у ланках трудових аграрних об’єднань, куточку живої природи; ведення дослідництва із сільськогосподарськими культурами; міститься довідковий матеріал, сценарії масових заходів, конспекти занять тощо. Даний збірник стане в нагоді вчителям біології, керівникам гуртків та аграрних об’єднань школярів, завідувачам навчально-дослідних ділянок для організації повноцінного навчально-виховного процесу.

 

Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль [збірник / за заг. ред. доктора пед. наук В. В. Вербицького]. – Київ, «НЕНЦ», 2013. – 336 с. 

  • У збірнику подані навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль. Пропонований збірник стане в нагоді керівникам гуртків позашкільних навчальних закладів, вчителям біології, екології, природознавства загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Методика проведення науково-дослідницької роботи із старшокласниками (еколого-натуралістичний напрям) [збірник / за заг. ред. доктора пед. наук В. В. Вербицького]. – Київ, «НЕНЦ», 2013. – 149 с. 

  • У збірнику викладено тематику та розкрита методика організації науково-дослідницької роботи школярів з біології, екології та агрономії. Тематика науково-дослідницької роботи розроблена викладачами та науковими співробітниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету біоресурсів та природокористування України та Національного університету «Києво-Могилянська академія».  Збірник науково-методичних розробок буде корисним для студентів, магістрантів вищих педагогічних навчальних закладів, а також педагогів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

 

З питань даної літератури та додатковою інформацію звертатися: (044)430-02-60

Контакти

03148, м. Київ, пр-т Л. Курбаса, 2-А
Тел.: (044) 407-07-94
Моб.: (096)337-15-81
E-mail: [email protected] 
Міжнародна асоціація
позашкільної освіти

Кафедра позашкільної освіти
Інженерно-педагогічний факультет
НПУ імені М. П. Драгоманова

Ми в соцмережах