У КОМІТЕТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

У КОМІТЕТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ ПРОВЕДЕНО ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

7 лютого 2019 р. у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти відбулась зустріч керівництва Комітету, народних депутатів України, членів секретаріату Комітету із представниками Міжнародної асоціації позашкільної освіти.

Участь у зустрічі брали:
-перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Олександр Співаковський;
-Голова підкомітету з питань позашкільної, професійної, фахової передвищої освіти та освіти дорослих Ірина Констанкеви;,
– головний консультант Комітету, народний депутат України ІІ та ІІІ скликань Євген Красняков;
– помічники народних депутатів України Ілона Кривой і Олег Стоцький.
Члени правління Міжнародної асоціації позашкільної освіти:
-президент МАПО Олена Биковська;
– віце-президенти МАПО Наталія Савченко і Геннадій Шкура;
-виконавчий директор МАПО Наталія Савенко;
керівники регіональних відділень:
– Вінницьке відділення МАПО Світлана Мусійчук;
-Кіровоградське відділення МАПО Ганна Суркова;
-Київське відділення МАПО Ірина Мосякова;
– Тернопільське відділення МАПО Олег Ковальчук;
– Харківське відділення МАПО Світлана Боровська;
– Херсонське відділення МАПО Олена Рудика;
– Хмельницьке відділення МАПО Марина Пилипак;
-члени МАПО Тімур Биковський, Світлана Лихота, Олександр Шевченко та ін.

Основною метою зустрічі стало обговорення актуальних питань розвитку позашкільної освіти.

Учасники зустрічі відмітили, що позашкільна освіта України як невід’ємний складник освіти є основою формування людського капіталу, інвестиція в найближче і віддалене майбутнє держави, громади, людини.
Основна місія позашкільної освіти – це виховання і розвиток підростаючого покоління, їх здібностей, знань, вмінь і навичок, необхідних для соціалізації та подальшої самореалізації й професійної діяльності.

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, народні депутати, секретаріат підтримував і підтримує позашкільну освіту. Зокрема, мова йде й про підтримку позашкільної освіти у новій редакції Закону України «Про освіту», внесення змін у 2018 р. до Закону України «Про позашкільну освіту» у частині інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти, ліцензування позашкільної освіти тощо.

Міжнародна асоціація позашкільної освіти (МАПО) як громадська організація, основною метою якої є реалізація законних прав та захист інтересів у галузі позашкільної освіти, організації вільного часу об’єднує різних стейкхолдерів позашкілля. Асоціація представлена в усіх областях України і має іноземне представництво у Республіці Польща.


Безумовно, позашкільна освіта знаходиться у вирії усіх подій і викликів, що стоять перед освітою.
Основну увагу учасники зустрічі приділили таким важливим питанням розвитку позашкільної освіти, як:
– правове забезпечення позашкільної освіти в умовах реалізації нової редакції Закону України «Про освіту»;
– стратегія розвитку позашкільної освіти в сучасних умовах;
– кадрове забезпечення позашкільної освіти і заробітна плата педагогічних працівників закладів позашкільної освіти;
– ліцензування позашкільної освіти;
– функціонування закладів позашкільної освіти в ОТГ та ін.

Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Олександр Співаковський, чл.-кор. НАПН України, доктор педагогічних наук, професор під час зустрічі звернув увагу на актуальність і важливість питань позашкільної освіти.

Відзначив, що у системі позашкільної освіти сьогодні, на жаль, існує дуже багато проблем. Окрему увагу Олександр Володимирович приділив питанню призначення і термінів роботи керівників закладів позашкільної освіти. Зокрема, запропонував це питання залишити на розгляд засновників закладів позашкільної освіти, як таких, що фінансують і утримують заклади. Звернув увагу на необхідності у квітні цього року провести розширене засідання Комітету, на якому ґрунтовно обговорити стан системи позашкільної освіти, визначити існуючі проблемні питання та шляхи їх вирішення.

Голова підкомітету з питань позашкільної, професійної, фахової передвищої освіти та освіти дорослих Ірина Констанкевич, доктор філологічних наук, професор відмітила, що нею зареєстровано законопроект №8188 від 23.03.2018 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення справедливості у питанні оплати праці педагогічним працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти». Процеси децентралізації істотно впливають на позашкілля, яке виглядає найменш захищеним у законодавчому плані. Існують великі ризики, що оптимізація буде призводити до скорочення, зменшення. А загалом від цього будуть страждати діти – обдаровані, творчі, талановиті, які є потенціалом нашої держави.

Ірина Мирославівна наголосила, що коли брали зразки польської та фінської освіти, то здійснили акцент на середній освіті. А от позашкілля, яке у Фінляндії повністю фінансується з державного бюджету та Республіка Польща, яка позашкільну освіту потужно фінансує державними і місцевими бюджетами, залишилося поза увагою. Потрібно збалансувати і докомпенсувати позашкільну освіту через державне фінансування.

Головний консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, народний депутат України ІІ та ІІІ скликань Євген Красняков, кандидат наук з державного управління, доцент звернув увагу, що питання позашкільної освіти завжди були предметом розгляду Комітету.
Важливо, що у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створений підкомітет з питань позашкільної, професійної, фахової передвищої освіти та освіти дорослих на чолі з народним депутатом України, який безпосередньо займається позашкіллям.

 

Президент Міжнародної асоціації позашкільної освіти (МАПО) Олена Биковська, завідувач кафедри позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор звернула увагу на правовому забезпеченні позашкільної освіти в умовах реалізації нової редакції Закону України «Про освіту» та внесених змінах у Закон України «Про позашкільну освіту».

Зокрема, у чинний Закон України «Про позашкільну освіту» зміни вносилися 17 разів. Тільки за останній рік – двічі. Таким чином, і Закон України «Про освіту», і Закон України «Про позашкільну освіту» є сучасними якісними законами. Надзвичайно приємно, що високий законодавчий рівень позашкільної освіти України відзначають і наші міжнародні партнери.
Водночас, на сьогодні постає питання у більшій ступені реалізації законів, правове забезпечення позашкільної освіти через відповідні механізми – підзаконні акти. На часі внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 р. № 1187 щодо включення позашкільної освіти, постанови Кабінету Міністрів України, «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р. № 266 щодо включення спеціальності «позашкільна освіта» тощо.

Керівник Харківського відділення МАПО, депутат Харківської обласної Ради Світлана Боровська, директор Харківського Палацу творчості дітей та юнацтва акцентувала увагу на питанні позашкільної освіти в структурі Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД). Адже до 2010 р. позашкільна освіта мала відповідний КВЕД, а наразі відноситься до коду 85.5 інші види освіти. Тому необхідним є внесення змін у Національний класифікатор України, Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010, прийнятого та наданого чинності наказом Держспоживстандарту № 530 від 29.11.2010 р. щодо включення «позашкільна освіта». Світлана Василівна звернула увагу і на питання дозволу педагогам закладів позашкільної освіти працювати більше, ніж на 1,5 ставки. Адже це соціальна проблема. І за низької заробітної плати, зокрема утримати чоловіків у закладах стає все складніше.

Виконавчий директор МАПО Наталія Савенко, директор Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва зупинилася на питанні ліцензування позашкільної освіти. Позашкільна освіта понад 20 років ліцензувалася. Адже ліцензування – господарський механізм і процедура безпеки здобувачів освіти. І тільки у 2015 р. позашкілля «забули» включити до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти. У вересні 2018 р. у Закон України «Про позашкільну освіту» були внесені зміни щодо ліцензування за бажанням. Водночас до цього часу не виконано вимогу закону щодо ліцензування позашкільної освіти і необхідним залишається внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 р. № 1187 щодо включення позашкільної освіти.

 

Керівник Хмельницького відділення МАПО Марина Пилипак, в.о. директора Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва звернула увагу на функціонування позашкільної освіти в ОТГ. На сьогодні створюються об’єднані територіальні громади, які мають бажання утримувати заклади позашкільної освіти, але не мають фінансової спроможності. Тому постає питання про їх підтримку, надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення реалізації права дітей на позашкільну освіту.

Керівник Вінницького відділення МАПО Світлана Мусійчук, директор Вінницького міського палацу дітей та юнацтва ім. Л. Ратушної Іванівна акцентувала увагу на питанні кадрового забезпечення закладів позашкільної освіти. Зокрема, підтримки педагогів закладів позашкільної освіти на місцях. Враховуючи, що більшість тарифних ставок педагогів закладів позашкільної освіти підпадає під 9, 10, 11 тарифні розряди, а це мінімальна заробітна плата, втрачаються спеціалісти вищого класу. Тому, необхідним є внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 щодо просунення керівних та педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 1-2 тарифні розряди.

Керівник Херсонського відділення МАПО Олена Рудика, директор комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради і керівник Тернопільського відділення МАПО Олег Ковальчук, директор комунального закладу Тернопільської Міської Ради «Станція юних техніків» наголосили на питаннях науково-технічного напряму позашкільної освіти. Оскільки саме цей напрям відповідає за науково-технічну творчість юних українців як допрофесійну підготовку інженерних кадрів і потребує посиленої матеріально-технічної бази.


Віце-президенти МАПО Наталія Савченко, заступник директора Українського державного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді, Геннадій Шкура, директор Українського державного центру позашкільної освіти, Світлана Лихота, заступник директора Національного центру «Мала академія наук України» звернули увагу на важливі питання функціонування закладів позашкільної освіти на державному рівні, законодавчому регулюванні позашкільної освіти.

Керівник Київського відділення МАПО Ірина Мосякова, директор Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» звернула увагу на організацію діяльності робочої групи з розробки нормативно-правових актів.

 

Керівник Кіровоградського відділення МАПО Ганна Суркова, директор Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості акцентувала увагу на важливості державних програм з позашкільної освіти. Зокрема, остання Державна цільова програма розвитку позашкільної освіти була затверджена у 2009 р. і завершилася у 2014 р. Спираючись на програмно-цільовий підхід в державному управлінні, актуальним постає розробка нової державної програми розвитку позашкільної освіти. Враховуючи увагу Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти до питань позашкільників, Ганна Суркова запросила представників Комітету – народних депутатів України і членів секретаріату на XXIV Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості, присвячений Всесвітньому Дню Землі і Генеральну асамблею МАПО, які відбудуться 17–19.04.2019 р. у м. Кіровоград.

Завершуючи зустріч представники Міжнародної асоціації позашкільної освіти подякували народним депутатам України – членами Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти і секретаріату за увагу позашкільної освіти і передали в Комітет документ «Стратегія розвитку позашкільної освіти», підготовлений асоціацією у 2018 р.
Прийнято рішення на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти у квітні цього року розглянути питання реалізації Закону України «Про освіту» у частині позашкільної освіти і виконання чинного Закону України «Про позашкільну освіту».

Контакти

03148, м. Київ, пр-т Л. Курбаса, 2-А
Тел.: (044) 407-07-94
Моб.: (096)337-15-81
E-mail: [email protected] 
Міжнародна асоціація
позашкільної освіти

Кафедра позашкільної освіти
Інженерно-педагогічний факультет
НПУ імені М. П. Драгоманова

Ми в соцмережах