Центр – розпочав діяти!


Центром підтримки і науково-методичного супроводу діяльності позашкільних навчальних закладів при кафедрі позашкільної освіти 30 серпня було проведено семінар-тренінг «Компетентнісний потенціал навчальних програм».


Цільові орієнтири семінару-тренінгу:

Мета семінару-тренінгу – формування в педагогів системного бачення компетентнісно спрямованого навчально-виховного процесу; актуалізація потреби внесення змін в навчальні програми.


   Завдання семінару-тренінгу:

  •  ознайомлення педагогів з сутністю компетентнісного підходу, його основними поняттями, принципами; технологічним арсеналом;

  •  надання педагогам інформації щодо теоретичних та технологічних розробок вітчизняних вчених найбільш актуальних проблем використання в педагогічній  практиці компетентнісного підходу;

  •  визначення переліку ключових компетенцій, ідентифікація їх за напрямами позашкільної освіти;

  •  визначення перспектив впровадження компетенісного підходу в практику роботи педагогічного колективу.

   Реалізація завдань семінару здійснювалася шляхом:

  •  Проведення дискусій «Які ключові компетенції є необхідними, щоб успішно діяти в різних сферах життя?», «Якою є роль позашкільного навчального закладу в формуванні, розвитку ключових компетенцій учнів»;

  •  Опрацювання текстів міні-лекцій «Основні поняття компетентнісного підходу», «Принципи компетентнісного підходу до виховання», «Технологічний арсенал компетентнісного підходу», «Ключові компетенції – нова парадигма результатів освіти»;

  •  Виконання вправ «Перелік ключових компетенцій учнів», «Ідентифікація ключових компетенцій за напрямами позашкільної освіти»;

  •  Проведення ділової гри «Модель компетентного випускника ПНЗ».

Контакти

03148, м. Київ, пр-т Л. Курбаса, 2-А
Тел.: (044) 407-07-94
Моб.: (096)337-15-81
E-mail: [email protected] 
Міжнародна асоціація
позашкільної освіти

Кафедра позашкільної освіти
Інженерно-педагогічний факультет
НПУ імені М. П. Драгоманова

Ми в соцмережах