Програма семінару-тренінгу «Партнерська взаємодія керівника творчого об’єднання з батьками»

Дата проведення: 25жовтня, 11.00-13.00

Місце проведення: Будинок вчителя

Цільові орієнтири семінару

Мета семінару-тренінгу:

формування в учасників системного бачення партнерства з сім’єю; актуалізація потреби внесення змін в роботу з сім’єю.

Завдання семінару-тренінгу:

окреслення концептуальних підходів, змісту, форм та методів взаємодії позашкільного навчального закладу (ПНЗ), керівника творчого об’єднання і сім’ї.

надання учасникам інформації щодо сучасних теоретичних та технологічних розробок вчених з проблеми.

ознайомлення учасників з перспективним педагогічним досвідом взаємодії ПНЗ і сім’ї.

Реалізація завдань семінару-тренінгу здійснюватиметься шляхом:

опрацювання в малих групах портфоліо матеріалів з проблеми «Виховання дітей у сучасній сім’ї», «Партнерство позашкільного навчального закладу та сім’ї у навчанні, вихованні, розвитку дітей».

проведення дискусії «Проблеми взаємодії ПНЗ і сім’ї».

проведення організаційно-діяльнісної гри «Модель взаємодії ПНЗ з сім’єю».

опрацювання методичних рекомендацій «Підготовка та проведення батьківських зборів в творчих об’єднаннях».

Контакти

03148, м. Київ, пр-т Л. Курбаса, 2-А
Тел.: (044) 407-07-94
Моб.: (096)337-15-81
E-mail: [email protected] 
Міжнародна асоціація
позашкільної освіти

Кафедра позашкільної освіти
Інженерно-педагогічний факультет
НПУ імені М. П. Драгоманова

Ми в соцмережах